Yurij D. Shevelev

Prof.  Shevelev, Yurij Dmitrievich (Born: )

Inst. Design Automatization RAS (email: icad@inapro.msk.su)

123865, Moskva, 2-aya Brestskaya, 19/18