Valentin F. Kuropatenko

Prof.  Kuropatenko, Valentin Fedorovich (Born: 18.12.1933)

Russian Federal Nuclear Center Institute of Technical Physics , Mathematical Department

454070, Chelyabinsk-70, a/ya 245

e-mail: kvf@ch70.chel.su

Main Publications

  1. Kuropatenko V.F. Svyaz' divergentnosti s konservativnost'yu raznostnryh shem dlya uravnenij gazovoj dinamiki // Voprosy atomnoj nauki i tehniki. Ser. matem. modelirovanie fizicheskih processov. 1990, vyp.2, s.63-70

  2. Kuropatenko V.F. Uravneniya sostoyaniya v matematicheskih modelyah mehaniki i fiziki // Matem. modelirovanie. 1992, t.4, N12, s.112-136