Sergei K. Godunov

Acad.  Godunov, Sergei Konstantinovich (Born: 17.07.1929)

Institute of Mathematics Siberian Branch Russian Academy of Sciences , Department of differential equations

630090, Novosibirsk, Universitetskij pr., 4

e-mail: godunov@math.nsk.su

Main Publications

  1. Godunov S.K. Ocenka matricy Grina gamil'tonovoj sistemy v zadache optimal'nogo upravleniya //Sibirskij matematicheskij zhurn. 1992. T.33, N.4, S.70-80.

  2. Godunov S.K. Proverka ogranichennosti stepenej simplekticheskih matric s pomoshch'yu usrednenij //Sibirskij matematicheskij zhurn. 1992, T.33, N.6.